sala@home:~$

comm

Szövegfájlok sorait hasonlíthatjuk össze a comm paranncsal. Vegyünk két fájlt, ahol a sorok rendezve vannak:

$ cat file1.txt 
aaa
bbb
ddd
eee
$ cat file2.txt 
bbb
ccc
eee

A comm három oszlopba rendezi  sorokat. Az elsőbe azok kerülnek, amelyek csak az első fájlban vannak, a másodikba azok amelyek csak a másodikban, a harmadikba pedig azok amelyeket mindkét fájlban megtalálhatunk:

$ comm file1.txt file2.txt
aaa
        bbb
    ccc
ddd
        eee

Lehetőségünk van az egyes oszlopok elrejtésére a -1, -2, -3 kapcsolókkal. Az első két oszlopot pl. így rejthetjük el:

$ comm -12 file1.txt file2.txt 
bbb
eee