sala@home:~$

pv + cdialog

A pv ( pipe viewer ) és a cdialog együttes használatával elég könnyen tudunk egy hosszú műveletről folyamatos tájékoztatást adni.

A “nyers” pv parancs így néz ki:

$ pv nagy.pgn | gzip -c > nagy.gz

pv és cdialog összekötve:

$ (pv -n nagy.pgn | gzip -c > nagy.gz) 2>&1 | dialog --gauge "Tömörítés..." 10 70

Az eredmény egy ehhez hasonló dialógusablak:

pv_dialog.gif