sala@home:~$

bc -l

Bár léteznek összetettem számológépek is, ha valami egyszerű számítást szeretnénk elvégezni, akkor elég lehet a bc is. Szinte mindig

bc -l

paranccsal indítom el, mert a

-l

hatására (többek között) 20 tizedesjegy pontosságra vált át (az alapértelmezett 0 helyett), és elérhetővé válik néhány trigonometrikus függvény is.

$ bc -l
 bc 1.06
 Copyright 1991-1994, 1997, 1998, 2000 Free Software Foundation, Inc.
 This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
 For details type `warranty'. 
 2*150
 300
 2^20
 1048576
 4.7/3.2
 1.46875000000000000000
 4*a(1)
 3.14159265358979323844
 scale=100
 4*a(1)
 3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307\
 8164062862089986280348253421170676

Az utolsó két utasítással pi értékét kapjuk meg 20 illetve 100 tizedesjegy pontossággal. (az a függvénnyel arcus tangenst tudunk számítani).